Sportschefens ansvars- og arbejdsområde

Sportsligt:

 • Ca. 20 ugentlige banetimer + planlægning af træning ca. 2 timer
 • Planlægning af træningsplan for juniorer, seniorer og motionister - ændres to gange årligt – herunder spørgsmål m.m.
 • Planlægning af træningslejre samt deltagelse
 • Planlægning af og til tider turneringsvagt ved DTF turneringer afholdt i Greve og Hvidovre
 • I begrænset omfang observation af spillere til turneringer og holdkampe
 • Tilmelde spillere licens og besvare spørgsmål vedrørende turneringer
 • Planlægning af klubmesterskab i samarbejde med udvalgene
 • Tilmelding af hold til SLTU i samarbejde med udvalgene
 • Kontakt til forældre i forbindelse med holdkampe i samarbejde med juniorudvalg

Administration:

 • Ugentlige trænermøder - mødeleder
 • Opdatere og redigere hjemmeside
 • Planlægning af træningsuge – vikarer m.m.
 • Tovholder på Hvidovre projekt, herunder kontakt til ansvarlig træner for Hvidovre
 • Reservere baner til træning og holdkampe
 • Besvare mails fra nye medlemmer vedr. træning
 • Opkrævninger for træning, herunder oprettelse af hold i halbookingsystemet i samarbejde med koordinator Annette Brandt 

Bestyrelse og udvalg:

 • Deltagelse i bestyrelsesmøder – herunder input og oplæg
 • Udarbejdelse af dokumenter m.m. til bestyrelse
 • Deltagelse i:
  • Juniorudvalg
  • Eliteudvalg

                  herunder input og oplæg

Rekruttering:

 • Deltagelse og planlægning af Sommerferieaktivitet og sommercamps – herunder ansøgning til kommune
 • Planlægning af samt deltagelse i Åbent hus arrangementer, Tennissportens Dag, samt øvrige rekrutteringstiltag (Waves o.l.)
 • Planlægning af Voksenintroduktion
 • Planlægning af Åben Skole projekt 

Kommune:

 • Udarbejdelse af elite- og talentstrategi sammen med udvalget
 • Ansøgninger til breddeudvalg og elite- og talentudvalg
 • Deltagelse i møder omkring udviklingsplaner samt erhvervsarrangementer
 • Ansvarlig for Partnerskabsaftale

DGI og DTF:

 • Tovholder på Bevæg dig for livet indsats
 • Møder med DGI og DTF’s konsulenter

Organisatorisk placering:

 • Refererer til bestyrelsesformanden
 • Leder for cheftræner og hjælpetrænere
  • Afholde medarbejdersamtaler med review af resultater samt diskussion af målsætninger