Velkommen til standerhejsning 2019

23. april 2019 13:20 , af Carsten Møller

Så nærmer tiden sig hvor vi skal spille udendørs på vores dejlige anlæg – vore kunstgræsbaner allerede spilbare, mens vi endnu må vente lidt på vores røde grusbaner; men vi har gjort alt for, at disse skulle være klar på dagen for standerhejsning.

 

Traditionen tro så indledes sommersæsonen med vores hyggelige standerhejsning, som afholdes

Søndag den 5. maj kl. 13.00 – 16.00

 

Som vanligt vil formanden byde velkommen, og vores flag vil gå til tops i flagstangen til tonerne af vores traditionelle sang.

Herefter vil der blive budt på en forfriskning – igen i år vil traktementet bestå af øl, vand, kaffe samt pølser.

Vejret har været godt for forberedelserne af banerne, så vi forventer at vores grusbaner vil være spilbare på dagen. Bestyrelsen er derfor i gang med at arrangere et par opvisningskampe, så vi får lejlighed til at se hvorledes tennis kan spilles af nogle af vore bedste spillere.

Vi har også inviteret vore sponsorer som forhåbentlig vil komme og præsentere nogle af deres produkter.

Inden Standerhejsningen vil der blive afholdt en lille turnering for vores juniorspillere – dette arrangement vil blive afholdt mellem kl. 11.00 og 13.00.

 Vi glæder os til at se så mange af vores medlemmer som muligt.

Mange hilsner

 

Bestyrelsen