Talen fra standerhejsningen

29. april 2018 19:58 , af Carsten Møller

Kære alle sammen

Det er med meget stor glæde at jeg kan byde jer alle sammen velkommen til vores standerhejsning 2018.

En særlig velkomst naturligvis til et par af vores sponsorer:

Henrik der netop har åbnet sports - butikken i Solrød centret, hvilket jo ligger geografisk langt bedre for os, så sørg for at I handler der.

Farukh fra Nordisk Film biografer, som ovenikøbet har medbragt popcorn til os i dag. Den fordelagtige aftale om biografbilletter skulle også gerne resultere i en forøget aktivitet i biografen. Desværre er der lige nu gabende tomt på hegnet på bane 1, hvor den nye windshield fra Biograferne skal sidde – dette skyldes en forsinkelse fra en leverandør i Tyskland – men den kommer snart, og den er rigtig flot.

Dette er jo en stor dag for tennissporten - specielt når vejret viser sig fra den side som vi ser her.

Og så lige et par spørgsmål til jer:

Har I det godt- og har I glædet jer?

Tak det har jeg som sagt også.

Forventningerne til den forestående sæson er jo store – og det på alle planer. De der deltog i generalforsamlingen ved, at vi har arbejdet ihærdigt med den nye udvalgsstruktur i klubben, hvilket gerne skulle medføre, at vi får endnu mere fokus i udvalgsarbejdet.

Udvalgene har alle fundet nye – og nødvendige medlemmer. Vores overordnede vision er blevet transfereret ned til de forskellige udvalg, som desuden har arbejdet en del med de fremtidige målsætninger, og dette er det man kan kalde en never ending story, for vi lever jo i en dynamisk verden, hvor målsætningerne flytter sig hele tiden.

Alt dette og meget mere til, har I kunnet følge på vores hjemmeside, som jeg håber, at I alle sammen besøger fra tid anden.

På generalforsamlingen gennemgik jeg tre forskellige fremtidsscenarier for klubben:

  1. En ren eliteklub.
  2. En ren ældreklub.
  3. En klub med plads til alle grupper – det jeg kaldte den balancerede approach.

Generalforsamlingen var tilsyneladende ikke i tvivl om, at vi skal vælge den tredje mulighed, og dette stemmer jo godt med vores vision:

Greve tennis klub skal være den mest attraktive klub syd og vest for København for alle tennisspillere uanset niveau, alder og baggrund.

 

De vigtigste nyheder fra udvalgene er:

I juniorafdelingen har Natalie og hendes team formet følgende formålsparagraf: Det er udvalgets formål, at sikre juniorafdelingens fortsatte udvikling frem mod den opsatte målsætning og endelige vision. Derudover varetages opgaver som at arrangere familietennis, trænings- og turneringsture for juniorerne, samt den årlige sommercamp.

 I Eliteafdelingen har Alexander og hans team formet følgende: Det er udvalgets opgave at sikre Greve Tennisklub fortsatte udvikling frem mod den opsatte målsætning og endelige vision. Derudover varetages opgaver som udfordringsliste, klubmesterskab, træningsideer og sociale aktiviteter for spillere omfattet af afdelingen.

Desuden har de foreslået, at den kommende holdkamp 2/6, hvor både herrer 1 og herrer 2 spiller hjemmekamp - bliver lidt mere af et tilløbsstykke, hvor der vil være boldbørn på banerne og der serveres pølser mv. så vi håber, at I vil komme og gøre dagen meget mere festlig.

I motionistudvalget, - som i øvrigt har stået for det praktiske i dag - har Rikke og teamet formet følgende målsætning:

  • Motionistafdelingen skal bidrage til at forøge klubbens synlighed indenfor DTF og SLTU gennem en forøgelse af deltagelsen i såvel individuelle som hold turneringer.
  • Motionistafdelingen tilstræber desuden at virke som gode ambassadører for den gode og inkluderende tone - på og udenfor banen - både i GTK samt når vi gæster andre klubber

Endelig har Peder og hans team af engagerede ældremedlemmer planlagt at skabe et nyt ældrehold – tirsdag eftermiddag, men også at skabe et baronessehold for damer - lidt efter samme koncept som det Greverne fungerer under - dette afvikles tirsdag formiddag med Tove Friis som drivkraft.

I det hele taget, så beder ældreudvalget jer om, lige at studere de opslag om ældreholdene, som er opslået, da der kan være lidt ændringer af tider og baner i forhold til sidste år – dette er naturligvis sket for at få optimeret forholdene for helheden i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat arbejde for.

Vedrørende bane- og anlægsudvalget, så har Peder Barlach og Kurt Jørgensen arbejdet intensivt for at få banerne klargjort til denne store dag – vi byggede på erfaringerne fra sidste år, og derfor startede vi tidligt ud, og i den sidste del af april, har vejret været gunstigt for baneplejen. Så den gode nyhed er, at banerne er klar til at I kan springe rundt som gazeller efter alle bolde på alle baner allerede nu.

Lad mig i øvrigt lige minde om den annoncerede aktivitetsdag den 9. juni – kl. 9.00 – ca. 14. eller 15.  

Klubben giver et par stykker mad til frokost.

Der er dermed masser af aktivitet i alle udvalgene, men det er også af afgørende betydning at vi i Greve tennisklub kan få sammensat et slagkraftigt hold, som kan føre Greve Tennis Klub til næste niveau på alle fronter.

Vi har set et meget stort arbejde fra sportsledelsens side, hvor Kim og Farzad er klar med en træningsplan for denne sommer – som nogle har bemærket, så er der mange træningstider, men der er også mere end 150 af vores medlemmer, der modtager træning i år – det vidner om en stor efterspørgsel.

Vort samarbejde med Hvidovre Tennis, har nu virket i ca. 1 år, og evalueringen er, at det har fungeret godt, om end det har været nødvendigt at lave flere tilpasninger, som har medført en del omkostningsforøgelser. Imidlertid, så er aftalerne fortsat en fordel for os på flere områder herunder økonomisk ikke mindst efter at vi har forhandlet en prisforhøjelse hjem.

Lige lidt tilbage til generalforsamlingen:

Der blev vedtaget en mindre kontingentforhøjelse for D-medlemmerne fra kr. 600 pr år til kr. 700 pr år - næste år kr. 800 pr år og det blev ligeledes – ud fra en rimeligheds betragtning - vedtaget, at spillere, der ønsker at deltage i holdkampe, skal være A medlemmer.  På trods af den marginale kontingentstigning for D-medlemmer (8 kr. pr måned), som besluttedes på generalforsamlingen, så er Greve Tennisklub fortsat blandt landets billigste tennisklubber.

På generalforsamlingen var der forespørgsler omkring trænerudgifterne, som nogen ville vide lidt mere om. Faktum er, at træningsindtægterne dækker ca. 80% af omkostningerne til trænere. Klubben investerer således godt 200 TKR i vores fremtid, samt vores tenniskunnen. Jeg synes, at det er en meget lille investering for at sikre at vi kan leve op til vores vision.

Når vi kan slippe så relativt billigt i kontingent, så skyldes det ikke mindst, at det er kommunen der drifter vores anlæg, men på flere møder har kommunens folk gjort opmærksom på, at økonomien i kommunen er under pres, og derfor må vi imødese, at kravene til vores egenbetaling for forbedringer og vedligeholdelse vil være stigende i fremtiden. I Brugerrådet for GIC, er der netop vedtaget tilskudsregler som tilsiger, at klubberne selv skal bidrage med 25 % af investeringsønskerne, hvilket blandt andet kommer til at berøre etableringen af et nyt køkken i dette år, såfremt dette gennemføres.

Nu vi taler om investeringsønsker, så skal jeg naturligvis lige omtale gulvet i tennishallen. Projektet har været udsat for en del forhandlinger med kommunens folk, ikke mindst på baggrund af en budgetbemærkning om at der skulle søges at opnå multifunktionalitet ved investeringen. Greve Atletik havde derfor rejst ønske om, at få anlagt en løbebane i den ene side af hallen, således at de kunne træne løb - med pigsko - indendørs i vinterperioden. Dette ville medføre, at vi måtte afgive spilletider i hallen, samt at belægningen ikke ville blive optimeret for tennisspil. Derfor har jeg måttet bruge alle forhåndenværende argumenter for at forhindre dette, og efter et møde på borgmesterens kontor faldt tingene endeligt på plads, således at projektet kunne optimeres for tennisklubben. Tennishallen skal eksklusivt benyttes til tennis – i hvert fald om vinteren. Imidlertid kan der også her blive tale om, at klubben selv skal betale noget af investeringen – i hvert fald, såfremt vi får mulighed for at installere et toilet i hallen.

Vi har i løbet af det seneste år opnået gode resultater

Holdresultater:

Greves damer rykkede klart op i anden division udendørs, hvor holdet skal forsøge at blive i 2018. Med Emilie på college i USA, har vi heldigvis fået en ny spiller fra KB. Hun hedder Ajla og er U16 spiller. I indendørssæsonen var det også tæt på oprykning til anden division, men det lykkedes desværre ikke.

 

Greves 1.herrer spillede med i toppen af rækken i indendørssæsonen og var tæt på at få en play off kamp om oprykning til første division. 2.herrer måtte også lige se oprykningen til  glippe med kun et sæts forskel. Vi har fået forstærkning i form af Mikkel Bodzioch og Morten Jaksland, som er kommet til fra Virum/Sorgenfri Tennisklub.

40+ vandt Serie 1 mesterskabet efter en god udendørssæson.

Desuden fik U14 drenge holdet sølv ved SM for hold.

 

Individuelle resultater:

Emilie KS Hansen vandt sølv i damesingle, damedouble og mixdouble sammen med klubkammerat Alexander Klug ved Sjællandsmesterskaberne udendørs. Desuden var hun i kvartfinalen i DM i damesingle udendørs og fik sølv i DM i damedouble.

På juniorsiden har vi også haft et rigtig godt år med mange fine individuelle resultater. Cecilie og Caroline har begge spillet sig ind i top-20 i Danmark og var begge med i hovedrunden ved Danmarksmesterskaberne for juniorer, hvor Cecilie kom blandt de 16 sidste i turneringen. De to piger spiller i dag opvisningskamp.

 

Lad os lige give en hånd til alle disse flotte præstationer.

Vi har ikke kunnet arrangere en træningslejr i år, da tilslutningen ikke var stor nok, blandt andet fordi det kolliderede med eksamenslæsning etc. Vi har derimod haft en meget vellykket tur til Båstad, hvor der var deltagelse af mange medlemmer på tværs af medlemsgrupperne.

Og inden jeg nu fortsætter i den næste halve time – så lad os lige hoppe tre gange på stedet, så I ikke falder i søvn 1, 2, 3.

 

Nå så langt bliver det ikke.

 

Nu til noget helt andet:

Vi har længe vidst, at kommunikation er et af områderne, hvor vi kan lave markante forbedringer, så derfor har vi arbejdet intenst på at udvikle hjemmesiden og vores facebook side – I kan selv følge bestræbelserne på nettet – opgaven for os i bestyrelsen er, at få jer til at besøge vores hjemmeside mindst en gang om ugen.

Lige et lille hip til os alle: Vi vil jo gerne have at vores baner er så spilbare som muligt, og det kan vi alle hjælpe med til: Husk at vande banerne inden I spiller – husk at feje banerne – helt ud til hegnet, og husk at feje rundt som angivet i instruksen, så får vi fordelt gruset optimalt. I har muligvis ikke set instruksen, men den er faktisk opslået på lågen ind til alle banerne!!

Vi går en stor sæson i møde – der er mange holdkampe, som belægger banerne en del – desuden har vi jo en meget aktiv ældreafdeling, som medfører stor belægning i dagtimerne – dette er noget, som vore naboklubber misunder os stærkt – og her er hyggen meget i højsædet og på dette område ligger vi bestemt allerede på eliteserieniveau – det er også vigtigt for os som klub.

For at vise hvordan tennis også kan spilles, så har vi – som nævnt - fornøjelsen af at byde på en opvisningskamp mellem nogle af vore dygtigste juniorer – Caroline Porsager mod Cecilie Thomsen.

 

Jeg føler bestemt, at det bliver bare god en sæson, og jeg er sikker på, at I alle støtter op om vores vision:

Greve tennis klub skal være den mest attraktive klub syd og vest for København for alle tennisspillere uanset niveau, alder og baggrund.

 

Dette kræver blot, at vi alle yder lidt mere – for at nå derop – business as usual just ain’t gonna do it.

Om lidt så vil vi se på den officielle hejsning af flaget, som i år foretages af vores nye bestyrelsesmedlem Michael Porsager sammen med en af vores yngste medlemmer Frederik Arnhild som er blevet medlem af tennisklubben via Familietennis. Han er 5 år og viser allerede gode takter og talent for tennis. Hans søster Ella på 3 år er også begyndt at vise interesse for tennissporten, så vi håber, at hun bliver vores næste medlem af klubben.

Ved Familietennis kan man jo starte meget tidligere med at spille tennis, end vi ellers har været vant til.

Sangen er i et nyt layout, som er begået af Natalie Kjærager – teksten er stadig den der er forfattet af min gamle ven Kurt Rømer.

Når vi har sunget og hyldet flaget, går vi til forfriskningerne – det er jo også en del af det I venter på!!

Jeg skal ikke synge for, det ville I heller ikke ønske jer, så det skal I skånes for.

Velkommen til en helt fantastisk sæson.