Rigtig godt nytår - og tak for det gamle år

3. januar 2020 09:43 , af Carsten Møller

Hej alle - tusind tak for alt hvad vi oplevede sammen i 2019.

Det blev på mange måder et fantastisk år, som jeg vil komme tilbage til i forbindelse med generalforsamlingen den 30. marts 2020, lidt kan jeg dog nævne her:

 • Vores vision var igen ledestjernen i årets aktiviteter.
 • Alle udvalg har arbejdet godt med deres vision og målsætninger, så vi nu er endnu bedre rustet til at møde fremtidens krav.
 • Rollefordelingen i bestyrelsen er udvidet, ændret og gjort endnu tydeligere, hvilket gerne skulle medføre et endnu mere fokuseret arbejde i såvel bestyrelse som i udvalg.
 • Vi har styrket den sportslige ledelse væsentligt med ansættelsen af udviklingschef Martin Sommer.
 • Vore bedste spillere har opnået flotte resultater - såvel på seniorsiden som på juniorsiden.
 • Sammenholdet og det sociale samvær beviste igen, at Greve Tennisklub er en fantastisk klub.
 • Vi har igen opnået en stærk vækst i antallet af medlemmer, der modtager træning, og det bliver endnu bedre i 2020 – træningstilbuddene er afgørende for at nye medlemmer vælger vores klub.
 • Vi har fået aftaler med et par nye sponsorer.

I 2020 vil vi forsøge at tage endnu flere skridt mod opfyldelsen af vores vision, herunder (listen er IKKE udtømmende):

 • Sammenholdet på tværs af medlemsgrupperne skal styrkes:
  • Vi skal arbejde for en udpræget VI-KULTUR i klubben
  • Det sociale klubliv skal fastholdes på et højt niveau
  • Maratondøgnet skal gentages men i forbedret udgave.
 • Banerne skal optimeres, så de er klar til sommerens spil – dette bliver en udfordring, da kommunen har udskiftet vores hidtidige leverandør. Vi skal således sikre, at den nye spiller på banen kan leve op til kravene.
 • Vi skal fortsætte arbejdet med vores del af GIC's helhedsplan – dette kræver at vi får aftale med kommunen, samt at vi finder veje til at finansiere de første udvidelser.
 • Træningsprogrammerne skal optimeres.
 • Vi skal oprette et passende antal hold til holdturneringerne, således at de medlemmer der ønsker at deltage i holdturneringerne kan få mulighed herfor.
 • Vi skal rekruttere flere medlemmer blandt andet via familietennis, voksenintroduktion, ældretennis etc.
 • Vores elite og talentafdeling skal videreudvikles.
 • Kommunikationen i klubben skal forbedres.
 • Klubhuset skal opdateres – så udtrykket i højere grad viser at det er en sportsklub – og så skal vi have et nyt køkken.
 • Anlægget skal vedligeholdes, så det tager sig smukt ud.
 • Vore sponsorer skal plejes.
 • Vore aktiviteter skal planlægges endnu bedre end tidligere
 • og meget andet !!

Vi ønsker at flere frivillige bliver inddraget i arbejdet med at opfylde visionen til glæde for os alle.