Ordinær Generalforsamling i Greve Tennisklub

4. februar 2019 08:10 , af Carsten Møller

Der indkaldes til

Ordinær Generalforsamling i Greve Tennisklub

25 marts 2018 kl. 19.00 i

Greve Borgerhus, Greveager 9

                           Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslår Gorm Beck.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og haltimepriser.
 6. Behandling af indkomne forslag, skal indleveres senest 2 uger før generalforsamlingen (10/3-2019).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2 år):

Bestyrelsen:

              Carsten Møller, formand – på valg – modtager genvalg

              Peder Barlach, næstformand og formand for Ældreudvalget og anlægsudvalget – ikke på valg

             Natalie Kjærager, formand for ungdomsudvalget – ikke på valg

             Vagner Krogh Sørensen, kasserer – ikke på valg

             Rikke Josephsen, formand for motionistudvalget – på valg - modtager genvalg

             Alexander Klug, formand for eliteudvalget – på valg - modtager genvalg

             Michael Porsager, IT og Digital – Ikke på valg

 • Valg af 2 suppleanter (valgperiode 1 år):

            På valg er: Sanne Eyrich og Johannes Breum. Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

 • Valg af 1 af de kritiske revisorer (valgperiode 2 år):

           Per Børup har meddelt at han ikke ønsker genvalg.

           Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jørn Nielsen, som hidtil har været revisorsuppleant.

 • Valg af revisorsuppleant (Valgperiode 1 år):

          Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jørgen Britz.

 • Fastsættelse af næste års generalforsamling – bestyrelsen foreslår mandag 23. marts 2020.
 • Eventuelt.