Kontingent for holdspillere

6. april 2018 13:04 , af Carsten Møller

 

På generalforsamlingen diskuteredes kontingentets størrelse, samt de betingelser der knytter sig til de forskellige medlemskategorier.

 

Bestyrelsens interne beregninger viste, at omkostningerne for de medlemmer, der spiller holdkampe for klubben andrager i omegnen af kr. 500 pr spiller pr turnering udendørs og lidt mindre pr turnering indendørs. Omkostningerne omfatter forplejningstilskud, bolde og turneringsgebyr, men ikke klubbens kontingent til SLTU/DTF som andrager kr. 100 pr registreret medlem.

 

Forelagt dette besluttede generalforsamlingen, at medlemmer der ønsker at deltage i holdturneringer på klubbens vegne skal være A-medlem, idet kontingentet for D-medlemmer ikke giver basis for, at disse medlemmer bidrager tilstrækkeligt til fællesskabets drift, selvom generalforsamlingen vedtog en kontingentforhøjelse for D-medlemskaber fra kr. 600,00 til kr. 700 pr år.