Indkaldelse til Generalforsamling 2020

1. februar 2020 08:53 , af Carsten Møller

Der indkaldes til

Ordinær Generalforsamling i Greve Tennisklub

30. marts 2020 kl. 19.00 i Greve Borgerhus,Greveager 9

                           Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslår Gorm Beck.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og haltimepriser.
 6. Behandling af indkomne forslag, skal indleveres senest 2 uger før generalforsamlingen (16/3-2020).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2 år):

Bestyrelsen:

Carsten Møller, formand – ikke på valg

Peder Barlach, næstformand og formand for Ældreudvalget og anlægsudvalget på valg modtager genvalg

Vagner Krogh Sørensen, kasserer – på valg modtager genvalg

Nyvalg af Ian Hoar – formand for juniorudvalget

Alexander Klug, formand for eliteudvalget – ikke på valg

Rikke Josephsen, formand for motionistudvalget – ikke på valg

Michael Porsager, Elite og Talent – på valg modtager genvalg

Natalie Kjærager, IT og Communication– på valg modtager genvalg

 

 1. Valg af 2 suppleanter (valgperiode 1 år):

På valg er: Sanne Eyrich (Modtager genvalg) og Johannes Breum (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jack Christensen.

 1. Valg af 1 af de kritiske revisorer (valgperiode 2 år):
  1. Jørgen Barsholm er på valg – modtager genvalg.
  2. Jørn Nielsen er ikke på valg.
  3. Valg af revisorsuppleant (Valgperiode 1 år):

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Britz.

 1. Fastsættelse af næste års generalforsamling – bestyrelsen foreslår mandag 29. marts 2021.
 2. Eventuelt.