Greve Tennisklub har indgået en sponsoraftale med malerfirmaet Brian Wulff Frederiksen.

10. januar 2018 10:49 , af Carsten Møller

Med virkning fra 1. januar 2018, har vi indgået en sponsoraftale med malerfirmaet Brian Wulff Frederiksen, som senest har stået for renoveringen af vores klubhus. Aftalen omfatter – udover et pænt sponsorbidrag – et særtilbud til vore medlemmer om at købe kvalitetsmaling med stærke rabatter afhængig af det købte kvantum.

Købene skal aftales direkte med Brian, og afhentes hos forhandlere i Greve. Betalingen afregnes direkte med Brian – regning bliver sendt pr. email.

Der vil blive etableret et link fra vores hjemmeside til en tilbudsside, ligesom tilbuddene vil blive løbende kommunikeret på opslagstavlen i klubhuset.

Brian opsætter skilt i hallen. Desuden leverer han en windshield til opsætning på banerne når sommersæsonen går i gang.

En forudsætning for en god sponsoraftale er, at såvel sponsor som klub er glade for aftalen, og derfor vil vi betone, at både Malerfirmaet, Greve Tennisklub samt medlemmerne vil høste fordele af partnerskabet. Bestyrelsen håber derfor, at medlemmerne vil bakke op omkring dette partnerskab gennem indkøb af maling samt bestilling af malerarbejder, idet vi håber, at partnerskabet kan fortsætte i mange år.

Bestyrelsen er meget tilfredse med, at det er lykkedes at lande en aftale med et lokalt malerfirma, der dermed har valgt at indtræde i kredsen af sponsorer til Greve Tennis Klub.