En længe ventet åbning

20. maj 2020 12:08 , af Carsten Møller

Hej alle,

Jeg er meget glad for, at jeg nu kan annoncere at der bliver åbnet for nogle få toiletter på GIC. Dette er endnu et skridt i den rigtige retning, hvilket vi skal være meget glade for, da det kræver at der indføres nye rengøringsrutiner og frekvenser.

Den glade meddelelse, som jeg modtog fra kommunens kultur og fritidskonsulent Sara Abild Lethan her til morgen lyder således:

Fra mandag den 25. maj 2020 vil der på GIC blive åbnet for toiletter ved Café Langsiden (indgang fra parkeringspladsen) samt toiletter i omklædning 1 og 2 i fodboldhuset.

 Der må jævnfør retningslinjerne ikke opstå kø ved toiletterne. Derfor henstilles til, at alle fortsat kun benytter toiletterne i begrænset omfang.

Følgende spørgsmål i denne forbindelse kan stilles: 

  • Hvorfor bliver der ikke åbnet i klubhuset? - vi må kun åbne klubhuset for vores administrative medarbejdere, og da vi ikke kan spærre mellem klubhuset og toilettet, så kan dette ikke åbnes.
  • Hvorfor åbnes der først på mandag og ikke straks? - kommunen er nødt til at have tilstrækkelige rengøringsprocedurer og personaleressourcer på plads inden åbningen.
  • Hvorfor åbnes der ikke for de toiletter, der ligger tættere på tennisklubben? - dette ville kræve montering af nye låse i dørene, hvilket kommunen ikke finder hensoigtsmæssigt.

Lad os være glade for, at vi kan benytte de åbne toiletter.

Mange hilsner

Carsten