Der er kommet nye retningslinjer fra Dansk Tennisforbund.

17. maj 2020 07:11 , af Carsten Møller

 Mine kommentarer er i kursiv i det følgende:

Retningslinjerne indeholder flere lempelser, som vi er glade for, da de letter afviklingen af tennis spillet og ikke mindst træningen.

Større grupper:

Det er nu muligt at lave træning og holde arrangementer med deltagelse af op til 10 personer inklusiv trænere/ledere/forældre med flere.

Dette muliggør, at vi kan etablere en mere effektiv træning, samt at vores ældrehold kan afvikle spillet på en lettere måde, men fortsat med inddeling i grupper med max. 10 personer i hver gruppe, og uden at grupperne blandes efterfølgende.

Åbne toiletter

Anbefalingen nævner også, at man under visse forudsætninger kan åbne toiletterne.

Jeg har fremsendt en forespørgsel til kommunen omkring dette spørgsmål, da det jo er kommunen, der varetager renholdelse m.v. Det er ligeledes kommunen, der udtrykkelig har krævet at toiletterne lukkes af. Det vil ikke være muligt for tennisklubben at give adgang til toilettet i klubhuset uden at give adgang til resten af klubhuset, hvilket vi ikke må. Derfor har jeg opfordret kommunen til at åbne toiletterne i GIC i stedet. Disse toiletter er jo også kønsopdelte. Jeg har endnu ikke modtaget svar fra kommunen. Indtil vi modtager kommunens anvisninger, så må toiletterne desværre forblive lukkede.

Drop in og lignende arrangementer

Hidtil har Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis anbefalet, at arrangementer som ”hyg ind”/”drop in” aflyses i klubberne. Vi åbner nu op for, at den type arrangementer kan afholdes under hensyntagen til en række forholdsregler, der skal sikre, at forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.

Vi anbefaler nu, at holdene opdeles i grupper af 8 personer, som er fælles om to baner. Der er således ingen ”oversiddere”, som opholder sig på anlægget udenfor banerne. De nævnte grupper på 8 personer må ikke blandes i løbet af spillet.

Cafeer og restauranter

Restauranter, caféer og lignende kan fra den 18. maj 2020 igen servere så længe, de lever op til retningslinjer om blandt andet åbningstid, fysisk afstand mv.

Desværre medfører denne lempelse IKKE, at vi må lade vores medlemmer opholde sig ved vores udendørs borde efter spillet, heller ikke under iagttagelse af alle øvrige retningslinjer såsom holde afstand, afspritning af hænder etc. Dette virker ikke logisk, og vi har rettet henvendelse til kommunen for at få åbnet op for denne mulighed.

Bemærk, at det er kommunen der har den endelige beslutningsret overfor retningslinjerne, og hændelsen sidste mandag illustrerer med al ønskelig tydelighed, at overholdelse af retningslinjerne er meget vigtig. For eksempel vil en overtrædelse af forsamlingsforbuddet medføre en bøde på kr. 2.500 til hver af deltagerne samt en bøde på kr. 10.000 til klubben/formanden.   Sundhedsstyrelsens anvisninger skal naturligvis fortsat overholdes.

Den samlede anbefaling fra Dansk Tennis Forbund kan læses her:

https://tennis.dk/tilpassede-anbefalinger-for-tennis-og-padel/