Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen

13. marts 2019 16:32 , af Carsten Møller

Bestyrelsens forslag til:

Procedure for tildeling af banetimer i indendørssæsonen i Greve Tennis Klubs hal.

 

Som udgangspunkt er banekontrakter et årige aftaler mellem klubben og kontraktshaveren.

Da banekapaciteten er begrænset er det vigtigt, at tildelingen sikrer, at så mange medlemmer som muligt kan tilbydes spilletider i hallen i indendørssæsonen.

Det er vigtigt, at der skabes balance mellem de forskellige medlemsgrupper i foreningen, og ved tildelingen af timer udenfor normal arbejdstid skal der således tages hensyn til at erhvervsaktive medlemmer prioriteres fremfor medlemmer som er arbejdsfrie.

Træningstimer er vigtige for klubbens opfyldelse af visionen, og ved tildeling af banetimer skal der derfor tages skyldigt hensyn til optimeringen af træningen, hvilket også vil sikre, at banekapaciteten udnyttes bedst muligt. Træningen omfatter såvel juniortræning, elitetræning samt seniortennisskolen.

Såfremt ikke andre forhold kræver forandringer i tildelingen, vil det seneste års tildeling blive brugt som udgangspunkt. I denne situation vil det tidligere års kontraktindehavere blive tilbudt de tilsvarende timer i den forestående sæson.

Kontrakter kan ikke overdrages til andre medlemmer uden bestyrelsens accept.

Tildelingen vil blive forelagt, og tilbudt til de pågældende kontraktindehavere senest 1 august hvert år. Den tildelte bane skal bekræftes og betales af kontraktindehaveren senest 31 august, således at eventuel ny tildeling kan foretages inden indendørs sæsonens start.

Som i alle andre forhold er det bestyrelsens opgave og hensigt at varetage ALLE medlemmers interesser på den mest balancerede måde.

 

Fremlægges til vedtagelse på generalforsamlingen den 25/3 2019.