Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring til generalforsamlingen den 25/3 2019:

18. marts 2019 14:36 , af Carsten Møller

 

Vedtægternes paragraf 7 stk. 7, 1. afsnit

Som har følgende formulering:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Formand, næstformand og kasserer underskriver 2 i forening ved transaktioner på bankkontoen.

foreslås ændret til:

Foreningen tegnes af formanden i forening med enten næstformanden eller kassereren. Ved transaktioner på bankkontoen underskriver formanden og kassereren alene hver især. Alle betalinger sker i øvrigt i henhold til gældende attestationsregler.