Motionistudvalg

Medlemmer:

Rikke Austin Josephsen (Formand)

Linette Zornig Kjellberg

Jens Rasmussen

Johannes Breum

Vision:

GTK's motionistafdeling tilstræber at skabe et attraktivt miljø for alle spillere, ved at sikre fine rammer og muligheder for såvel begyndere som for de mere erfarne spillere. Motionistafdelingen anser det for at være vigtigt at opretholde en sund og naturlig balance mellem det sociale element og det konkurrencemæssige element.

Visionen støtter således op om den overordnede vision

Målsætning: 

  • Motionistafdelingen skal bidrage til at forøge klubbens synlighed indenfor DTF og SLTU gennem en forøgelse af deltagelsen i såvel individuelle som hold turneringer.
  • Motionistafdelingen tilstræber desuden at virke som gode ambassadører for den gode og inkluderende tone - på og udenfor banen - både i GTK samt når vi gæster andre klubber

Dette skal opnås ved:

  • At arrangere den årlige Juleturnering
  • At arrangere en årlig træningscamp
  • At etablere flere turneringshold - motionist og 40+
  • At tiltrække flere frivillige til at støtte op om afdelingens vision og målsætning