Anlægsudvalg

Anlægs og baneudvalget

Medlemmer:

 • Peder Barlach – Intern vedligeholdelse (Formand)
 • Kurt Jørgensen - banevedligeholdelse
 • Jan Isberg – eksternt anlægsvedligeholdelse

Vision: Alle klubbens faciliteter skal fremtræde mest muligt indbydende, således at de fremmer medlemmernes lyst til at spille på banerne såvel som til at deltage i det sociale klubliv i klubbens faciliteter.

Visionen støtter dermed op om klubbens overordnede vision.

Klubbens faciliteter består af: Baneområderne, udenoms-områderne samt indendørsområderne.


Udvalgets formål:

Det er udvalgets opgave at påse, at gældende instrukser og vedligeholdelsesregler overholdes af såvel eksterne leverandører som af medlemmerne

Målsætninger:

 

Ved sæson opstart


 1. De grønne baner skal være spilbare hvert år pr 1. april
 2. De røde grusbaner skal være spilbare hvert år til standerhejsningen
 3. Udenoms arealerne skal fremstå velplejede og indbydende ved standerhejsningen
 4. Klubhuset skal fremstå ryddet og velorganiseret ved standerhejsningen

 

 

 Løbende sommersæson.

 1. Banerne skal være spilbare på daglig basis – det vil sige, at instruksen vedr. banevedligeholdelse skal følges.
  1. Kommunen har udliciteret den overordnede vedligeholdelse til P&V Greve.
  2. Om fornødent skal medlemmerne instrueres i reglerne om vanding og fejning af banerne
 2. Udenoms arealerne skal passes i henhold til instruksen herom.
  1. Græsarealer og faste arealer passes af P&V Greve
  2. Blomsterbeplantningen passes af anlægsudvalget
 3. Klubhuset samt hallen skal fremstå pænt, rent og ryddeligt.
  1. Rengøringen er varetages af GIC
  2. Medlemmerne skal selv varetage oprydning samt opvask m.m.
  3. Opslagstavlerne passes af anlægsudvalget.

 

 

Løbende vintersæson

 1. Banerne skal være spilbare på daglig basis
 2. Klubhuset samt hallen skal fremstå pænt, rent og ryddeligt.
  1. Rengøringen Varetages af GIC
  2. Medlemmerne skal varetage oprydning samt opvask m.m.
  3. Opslagstavlerne passes af anlægsudvalget.

Er I trætte af at miste bolde i buskadset mellem banerne og atletikstadion.

30. september 2018 16:11 , af Carsten Møller

Vi har gennem mange år undret os over, at de buske der er mellem vores anlæg og atletikstadion skal være så tætte og samtidig så stikkende. Dette er der en løsning på vej til at forbedre, idet brugerrådet for GIC har besluttet, at buskadset fjernes og erstattes med græs mellem de store træer. Vi ser frem til at få en smukkere løsning, samtidig med at vi får langt lettere ved at genfinde vores bolde, når disse en gang imellem forvilder sig over hegnet. Buskadset forventes at blive fjernet inden nytår.