Ældreudvalg

Medlemmer:

Peder Barlach (Formand)
Mette Rasmussen
Tove Friis
Anni E. Andreassen
Aage W. Andersen

Vision:

Greve tennisklubs ældreafdeling – skal være den mest attraktive ældretennisafdeling Syd og Vest for København ved at skabe et attraktivt socialt miljø, der bygger på fællesskab og sammenhold samtidigt med at der bevares en sund konkurrenceintensitet.

Visionen støtter således op om den overordnede vision.

Målsætning

Der skal oprettes mindst et ældretennishold om året via annoncering i lokalbladene for at tiltrække flest mulige ældre fra området syd og vest for København.