Nyheder
Besked fra den nye formand - Tak for valget 22-03-2017 12:37:36
Hej alle sammen.


Allerførst tak for valget til formandsposten. Jeg vil gøre mit bedste for at være formand for hele klubben – dette betyder, at jeg vil interessere mig for alt hvad der foregår i klubben.

Som nævnt på generalforsamlingen så har jeg nogle tanker om klubbens fremtid. Disse bygger på vores vision:

"Greve skal være den mest attraktive klub syd for København for alle tennisspillere uanset niveau, alder og baggrund"

Bestyrelsen vil sammen med udvalgte medlemmer forsøge at formulere hvad denne vision betyder for de medlemsgrupper, som vi har opdelt foreningen i:
  1. Juniorer
  2. Ung-seniorer
  3. Senior 25-60
  4. Ældre (de evigt unge)
Hertil kommer at visionen også skal omfatte gruppen som arbejder med vore fysiske rammer samt gruppen som arbejder med vores sponsorer og bidragsydere.
Vi vil beskrive de faktorer, der er de vigtigste for de enkelte medlemsgrupper og de øvrige områder.

Flere frivillige i GTK:
På generalforsamlingen var der flere medlemmer, der udtrykte ønske om at blive en del af frivillighedskorpset i foreningen – dette er jeg meget glad for, og jeg beder jer lige sende mig en mail som bekræfter dette ønske, samt lidt om hvilke områder, som I kunne tænke jer at arbejde med.
Der vil udover de opgaver der ligger i grupperne også være et behov for at få løst nogle administrative opgaver i forbindelse med holdkampe, turneringer, klubmesterskaber etc.
Der er ligeledes praktiske opgaver i forbindelse med holdkampe og sociale arrangementer såsom Standerhejsning og Tennissportens dag.

Foreningstest:
Som jeg fortalte ved generalforsamlingen, så har vi igangsat en proces, hvor vi forsøger at udpege de områder indenfor vores interessesfære, som vi vil prioritere højest i vores nærmeste fremtid. Derfor er en del medlemmer, som har arbejdet med foreningens ledelse blevet bedt om at deltage i DGI’s foreningstest, som tager temperaturen på foreningen på 8 udvalgte områder, hvor der bliver spurgt efter foreningens nuværende status på området, samt hvor testdeltageren gerne ser hvor foreningen bevæger sig henad i løbet af det næste år. Vi håber, at testresultatet bliver et godt værktøj for os alle.

Standerhejsning:
Husk at sætte kryds i kalenderen den 30/4 kl. 13.00 så I kan deltage i standerhejsningen som optakt til udendørssæsonen 2017. Desuden vil vi afholde Tennissportens dag den 29/4, hvor vi håber, at se mange juniorer og deres familier til nogle hyggelige timer – programmet for dagen publiceres senere her på hjemmesiden.  


Mange hilsner
Carsten Møller
Pres på parkeringspladserne onsdag den 22/3 fra 17-20 18-03-2017 18:23:32
På onsdag den 22/3 er der særligt mange mennesker ved Greve Idrætscenter, da der afholdes et borgermøde vedrørende nabohjælp lavet i samarbejde mellem Trygfonden og Greve Kommune.
 
Dette møde har start i hal 1 kl. 17.30., og der forventes 550 deltagere til dette møde.
 
Denne aften kan være et ekstraordinært stort pres på parkeringspladserne i tidsrummet 17 til 20.
Greve indgår samarbejde med Hvidovre Tennis 03-03-2017 09:12:04

Med opstart fra 2. marts har GTK og Hvidovre tennis indgået en aftale om træningssamarbejde, således at GTK’s trænere også servicerer Hvidovre tennis. I den forbindelse har vi fået mulighed for at tilknytte en stærk trænerkapacitet til GTK. Det drejer sig om Emilie Elsvad, som dermed skifter fra KB til GTK. Emilie vil også fremover repræsentere GTK i holdkampe og turneringer.

Arrangementet vil medføre stærkt forøgede træningsmuligheder for vore bedste spillere i både junior afdelingen samt i senior afdelingen. Samtidig vil vi få mulighed for at vore turneringsspillere kan træne på et mere tidssvarende underlag i vintersæsonen, idet en del af træningen her vil foregå i Hvidovre’s hal som har Hard Court som underlag.

De bedste spillere fra begge klubber vil have fordele af at blive parret i træningsseancerne, hvor de alle vil få flere kvalificerede træningspartnere.

Det vil IKKE komme på tale, at klubberne i fremtiden vil stille fælles hold til holdkampe og lignende.

Aftalen vil således have både sportslige og økonomiske fordele for begge klubber.

W3.CSS

Greve Tennisklub | Lillevangsvej 88 | 2670 Greve | Tlf.: 52382493